جاذبه چگونه کشف شد؟

به نام خدا

جاذبه چگونه کشف شد؟

نیوتن ساعت ها بود که زیر درخت سیب به فکر فرو رفته بود و زیر لب دعایی را زمزمه می کرد : « بار خدایا یاری کن تا از خان دوم هدفمندی یارانه ها بسلامت بگذریم هرچند خوان اول نیز آمدیم تا دست بدامنت شویم ولی گویا شما نیز رفته بودید نواقص پرونده هایتان را تکمیل کنید» غرق این افکار بود که ناگهان ملاجش خورد به سیبی و از اینجا بود که مخش تکون خورد وسوالاتی را پرسید که تا اون روز کسی نپرسیده بود ١- آیا در این مرحله نیز هزینه خوابگاهها دوبرابر خواهد شد. ٢- آیا دوباره قیمت غذاها پنج برابر خواهد شد.و هزاران آیا دوباره . . . خواهد شد دیگر. البته در انحراف فکری نیوتن تنها سیب مقصر نبود بلکه عامل اصلی تناسب بین مغز وجمجمه است که بطور کلی به سه دسته تقسیم می شود. ١- مغز خیلی ریز است و به راحتی درون جمجمه تکان می خورد نمونه بارز آن بودا بود که زیر درختی نشسته بود و بدون اینکه سیبی بخوره تو ملاجش تنها با وزش نسیم وبه علت کچل بودنش دچار تحول فکری شد. ٢- مغز نصفی از جمجمه را اشغال کرده است و با برخورد یک سیب، مغز تکان می خورد مانند مغز نیوتن ٣- مغز تکامل یافته که کل جمجمه را اشغال کرده، حتی با چکش هم تکان نمی خورد، با کمال افتخار می توانم بگویم که نمونه بارز چنین مغزی خود بنده هستم. اما الان دارم میرم زیر درخت سیب بشینم چون به جمله معروف « تا سه نشه بازی نشه » معتقدم و امیدوارم این بار خود درخت بخوره تو سرم شاید فرجی حاصل شود.

مهدی حاجوی: خرداد ۹۱

/ 2 نظر / 8 بازدید
هم کلاسی

واقا طبع نویسندگیتون احسن داره. به امید موفقیت های روزافزون.[لبخند]